Wilma Boumans (1957)

Geboren als jongste kind in een groot gezin met een eigen bedrijf.

Dit gegeven heeft voor een groot deel de keuzes bepaald die ik in mijn leven heb gemaakt. En: het gaat nog verder terug: de geschiedenis van mijn ouders speelt daarbij ook een belangrijke rol. Het in relatie zien van het ‘hier en nu’ in de context van het verleden maakt voor mij veel helder. Door dit inzicht ontstaat meer vrijheid van keuze voor mij voor dit moment. Ook voor de keuze om, net als mijn ouders, een eigen bedrijfje te hebben.

Toen ik 17 jaar was ben ik in de hulpverlening gaan werken en studeren tegelijkertijd. Deze combinatie van werken en studeren heb ik gedurende mijn loopbaan consequent en tot op heden toegepast. Ik ben iemand van de praktijk, een doener, iemand die in eerste instantie wil ervaren en daaruit kennis vergaren.

Al die jaren heb ik een sluimerende wens gehad om een eigen praktijk te hebben. Ook deze wens om ‘een kleine zelfstandige’ te zijn is te herleiden tot mijn familiegeschiedenis.

Op 01-01-2010 heb ik dit dan ook, op bescheiden schaal, gerealiseerd.

Ik heb mijn eigen praktijk naast mijn werk als Gezins-en Relatietherapeut bij Brijder Jeugd.

Visie en werkwijze

De familiegeschiedenis is van groot belang zowel voor het begrijpen van het heden als ook in het belang van de toekomst, de nieuwe generatie, jouw kinderen en kleinkinderen. Door de keuzes die jij nu maakt bepaal je voor een groot deel de keuzes die je kinderen gaan maken.

In zowel individuele-als in de relatie- en gezinstherapie zullen die bredere familieverbanden in meer of mindere mate aandacht krijgen.

Daarnaast is de Emotionally Focused (Family) Therapy ( EFT en EFFT) een belangrijk bestanddeel van mijn werkwijze. Hierbij wordt een essentiële rol gegeven aan de diepere emotie die geraakt wordt in contact (of in het ontbreken van contact) met ‘de ander’. Deze benadering raakt de kern van ons bestaan, van het vertrouwen in onszelf en in de ander. Daarom is deze therapie ook op langere termijn effectief. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.eft.nl.

Dit zijn de twee belangrijkste uitgangspunten van waaruit ik werk.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen en registraties (selectie)

  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Emotionally Focused Therapy (EFT)
  • International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (Iceeft)
  • Houd me vast (HMV)
  • Vereniging voor Contextueel Werkers
  • Het Nederlands Verbond voor Psychologen en Agogen (NVPA)
  • Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG)
  • Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (TBNG)

 Haarlem | 06-46564636 | | Privacy policy